FIBROMYALGIA

MITÄ FIBROMYALGIA ON?

Fibromyalgiaan sairastuneella on laaja-alaista ja pitkäaikaista tuki- ja liikuntaelimistön kipua, jolle ei löydy tutkimuksilla selitystä tai aiheuttajaa. Yleisiä oireita ovat uupuminen, virkistämätön uni sekä muistin- ja ajattelukyvyn häiriöt. Fibromyalgiaa arvellaan sairastavan 3-5 % väestöstä. Vaikka suurin osa fibromyalgia diagnoosin saaneista on naisia, uusien tutkimusten perusteella arvellaan sen olevan lähes yhtä yleinen miehillä. Heillä tätä sairautta ei tunnisteta niin helposti, koska oireilu voi olla fibromyalgialle epätyypillistä.

16 vuotta kestänyt 2529 fibromyalgiaa sairastavan seurantatutkimus totesi fibromyalgian olevan myös etenevä sairaus. Alun toiminnalliseksi luokiteltavan vaiheen jälkeen fibromyalgia voi aiheuttaa elimistössä muutoksia, joiden arvellaan olevan pysyviä. Sairauden pitkittyessä myös riski erilaisiin liitännäissairauksiin kasvaa.

Fibromyalgia on haastava sairaus sekä sairastuneelle että terveydenhoitojärjestelmälle, mutta sitä on vähitellen alettu ymmärtää paremmin. Vuosien saatossa käsitys siitä, mitä fibromyalgia on ja mistä sen oireet johtuvat, on muuttunut.  Kuvitelluiksi leimattujen oireiden taustalta löytyi todennettavissa olevia poikkeavuuksia elimistön toiminnassa. Niiden perusteella fibromyalgia määriteltiin krooniseksi sairaudeksi, johon lääketieteellä ei ole tarjota kaikille sairastuneille sopivia, riittävän tehokkaita hoitoja. Lääkehoidon merkitys todetaan fibromyalgiakivun hoidossa vähäiseksi.

YMMÄRRÄTKÖ SAIRASTUNUTTA?

MIESTEN FIBROMYALGIA

HOIDON JA KUNTOUTUKSEN ONGELMAT

TUTKIMUKSET JA UUTISET