KUNTOUTUMISEN KEINOT

OMATOIMISEN KUNTOUTTAMISEN KEINOT

Omatoimisessa kuntouttamisessa on kolme pääelementtiä:

 • Elämänhallinta
 • Liikunta
 • Ravinto

Fibromyalgian oireita pitävät yllä huonot, itseään ruokkivat noidankehät. Noidankehiä pyörittävät kuormitukset, joita elimistö ei kestä. Yleensä kuormittavia tekijöitä löytyy kaikilta kolmelta osa-alueelta.

Fibromyalgiaa sairastavalla elimistö kestää keskimääräistä heikommin äärimmäisiä elämäntapoja. Oireita voivat pahentaa myös normaaleiksi koetut elämäntavat, joita suuri osa ihmisistä näyttää kestävän. Nuo elämäntavat voivat olla huonoja tai yleisesti hyviksi koettuja. Omatoimisessa kuntouttamisessa joutuukin arvioimaan elämäntapoja niiden omakohtaisen kuormittavuuden kannalta.

Jotta oireita saisi kuriin, huono kierre pitää saada katkeamaan ja kääntymään positiiviseksi. Positiivista kierrettä voi auttaa parantamalla kehon kykyä toimia normaalimmin. Omatoimisella kuntouttamisella:

 • Tuetaan elimistön kykyä muodostaa enemmän energiaa
 • Varmistetaan että elimistöllä käytettävissä on riittävästi ravinteita
 • Rauhoitetaan suolisto ja ruoansulatuselimistö
 • Vähennetään elämäntilanteesta ja henkilökohtaisista ominaisuuksista johtuvan stressin määrää

TUETAAN ELIMISTÖN TOIMINTAA OIKEALLA TAVALLA

 • Energianmuodostuskykyä tehostavalla liikunnalla
 • Huolehtimalla riittävästä palautumisesta
 • Poistamalla ruokavaliosta suolistoa ja ruoansulatuselimistöä ärsyttävät ruoat ja aineet
 • Ruokavaliomuutoksilla, joiden tavoitteena on varmistaa riittävä ravinteiden ja nesteen saanti sekä vähentää happamuutta
 • Karsimalla pois unen häiriötekijöiksi tunnistetut asiat

FIBROMYALGIA KUNTOUTUSVALMENNUS 
https://www.fibromyalgia.fi/verkkotyopajat/

OPAS OMATOIMISEEN KUNTOUTTAMISEEN
https://www.fibromyalgia.fi/kuntoutujan-opas/