VOISITKO SINÄ KUNTOUTUA?

VOISITKO SINÄ KUNTOUTUA

Fibromyalgiasta kuntoutuminen tapahtuu purkamalla pois riittävä määrä kuormituksia, joita sairastuneen elimistö ei kestä. Kuormitukset voivat liittyä mihin tahansa elämän osa-alueiseen ja olla fyysisiä tai psyykkisiä.

Kuormitusten purkamisen lisäksi autetaan elimistöä toimimaan paremmin kuntouttavan liikunnan ja ruokavalion avulla sekä vähentämällä tiedostamatonta stressiä.  Kuntoutumista tapahtuu yllättävän pienillä muutoksilla, kun niitä toistaa riittävän pitkän aikaa.

Esteenä fibromyalgiasta kuntoutumiselle voivat olla pysyvät elinvauriot tai krooniset sairaudet, jotka ruokkivat fibromyalgian oireita. Näissäkin tapauksissa saattaa olla mahdollista saada oireisiin helpotusta.

HUONOJA KOKEMUKSIA LIIKUNNALLISESTA KUNTOUTTAMISESTA

Perinteisessä kuntouttamisessa pyritään kohottamaan aerobista ja anaerobista kuntoa sekä lisäämään lihasvoimaa. Se ei sellaisenaan sovi suurelle osalle sairastuneista, koska siinä ei ole huomioitu fibromyalgian aiheuttamia muutoksia elimistön toiminnassa.  Myös yleisesti käytössä oleva liikkeet ja liikuntamuodot voivat lisätä vääränlaista rasitusta. Huonosti rasituksista palautuva elimistö ei kestä kuormaa, joka tulee esim. kuntouttamisjakson aikana. Oireet pahenevat ja viimeinenkin motivaatio harrastaa liikuntaa katoaa sen myötä. Näin käy monille kuntoutumisjakson seurauksena.

KUNTOUTUSKEINOISSA PITÄÄ HUOMIOIDA RAJOITTEET

Yksi syistä fibromyalgian oireiden taustalla on riittämätön energianmuodostus. Pieni tai jopa olematon fyysinen rasitus voi laukaista olon, joka terveellä ihmisellä tulee rankemman tai pitkäkestoisen rasituksen jälkeen.  Elimistö on hetkessä ”hapoilla” ja liike hyytyy alkuunsa. Voimien katoaminen voi olla niin totaalista, että ei pysty tekemään muuta kuin lepäämään.

Vaikka perinteiset kuntouttamistavat liikunnan avulla eivät fibromyalgiaa sairastavalle sovi, omatoiminen kuntouttaminen sopii, koska siinä huomioidaan tästä sairaudesta johtuvat rajoitteet.

KUNTOUTUJAN HAASTEET

Jotta onnistuisit omatoimisessa kuntouttamisessa, tarvitset:

  • Riittävästi tietoa siitä, minkälainen sairaus fibromyalgia on.
  • Valmiutta selvittää, mikä kaikki ruokkii fibromyalgian oireitasi.
  • Valmiutta tehdä muutoksia, jotka edistävät terveyttäsi.
  • Valmiutta antaa muutoksien omaksumiselle riittävästi aikaa.
  • Uskoa siihen, että tulos tulee enemmän toistosta kuin määrästä.


Ota yhteyttä